TC3-B断面積比

呼径 トヨコネクタ 市販竹の子継手 断面積比
(対市販竹の子継手)
品番 内径 有効断面積 内径 有効断面積
mm mm2 mm mm2
9 TC3-B9-R3/8 7.0 38 6.0 28 1.4倍
12 TC3-B12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6倍
15 TC3-B15-R1/2 13.0 133 11.0 95 1.4倍
19 TC3-B19-R3/4 17.0 227 15.0 177 1.3倍
25 TC3-B25-R1 22.5 398 20.0 314 1.3倍

市販竹の子継手 トヨコネクタ